Avaluacions de riscos laborals i plans d'autoprotecció

Article 16 i 20 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

 

EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Casa la Vila

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Jaume I, 32

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

 

 

Brigades d'oficis

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Can Borrell

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Joana Barcala

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Can Pantiquet

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

L'Era

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Can Gomà

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

La República

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Prat de la Riba

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Can Mulà

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

La Marineta

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Lourdes

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

Can Lledó

PLA D'AUTOPROTECCIÓ

La Nau

PLA D'AUTOPROTECCIÓ