Denúncies i mediacions

 

 

 

 

INSPECCIÓ DE TREBALL REPOSICIÓ I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CEMICAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSPECCIÓ DE TREBALL

DATA

Registre

Descripció

13.05.10 8/001810610 Per infracció de la normativa de Salut Laboral, incompliment dels requeriments de la Inspecció de Treball i acords del CSS. "denúncia"
26.04.10 8/0015573710 Per la supressió del servei mèdic d'empresa i el tancament de la sala de primers auxilis. "denúncia"
20.11.09 8/0045491/09

Contra la utilització de la Masia de Can Flaquer com a magatzem de les brigades de parcs i jardins.

"denúncia"  --   "diligència al llibre visites" 

     
01.06.06   Incompliment del Conveni Col·lectiu en la contractació de 6 agents cívics
15.03.02

8.657 

Incidente de trabajo (solo daños materiales) en los locales de las brigadas de obras y jardinería
28.11.2002

34.154

Problemas detectados en el traslado y ubicación en la nuevas dependencias municipales de la Plaça Major, 1
28.11.02

34.155 

Pintado de los garajes de las nuevas dependencias de la Plaça Major, 1 con pintura tóxica, y sin previo aviso al CSS 
28.11.02

34.156 

Obras en la dependencias de Prat de la Riba y Jaume I, coincidente con personal administrativo y de la Policía Municipal trabajando, sin previa consulta al CSS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REPOSICIÓ I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

DATA

Registre

 Descripció

26.05.10 12848 RECURS DE REPOSICIÓ, contra les bases de convocatòria aprovades per Decret d'Alcaldia de 6 de maig de 2010 de diferents proesos selectius corresponents a l'Oferta Pública d'Ocupació 2010. "Recurs"
26.05.10 12847

RECURS DE REPOSICIÓ, contra les bases de convocatòria del concurs específic per a la provisió d'un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Gestió Administrativa, per considerar que no resulten ajustades a dret. "Recurs"

01.03.10 4938

RECURS DE REPOSICIÓ, contra el Decret d'Alcaldia de 18 de gener de 2010, que acorda la convocatòria PLLT 1/2010 per proveir, pel procediment de lliure designació, els llocs de treball de Cap de Servei de Tecnologies i Comunicacions i de Cap de Servei de Qualitat Urbana i Ambiental.  "Recurs" -- "Estimació"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEMICAL

DATA

Document

 Descripció

01.02.10 Escrit de sol·licitud Interpretació de l'article 67.2 "versus" els articles 49.1, 64.1 i 64.2 de l'Acord de condicions - ACTA
16.01.07 Escrit de sol·licitud  
08.05.06 Escrit de sol·licitud  
07.03.03 Escrit de sol·licitud  
17.05.02

Escrit de sol·licitud

Respecte a la representativitat de la part social a la Comissió de Seguiment i Interpretació de l'Acord de Condicions del personal funcionari
26.06.97 Escrit de sol·licitud  
22.05.97 Escrit de sol·licitud  
14.05.97 Escrit de sol·licitud