Secretari General i delegat LOLS

 

Francesc Xavier Ros Gómez