La responsable de la Secretaria de Cooperació, assisteix com observadora Internacional

a les Eleccions Municipals i Legislatives a la República de El Salvador - 12 de març de 2006

1/2