Brigada d'Obres i Serveis

 

Dependències de la Brigada d'Obres i Serveis el 27 de juliol de 2001

     

Material rodant a 27 de juliol de 2001