Brigada de Parcs i Jardins

 

Dependències de la Brigada de Parcs i Jardins el 27 de juliol de 2001