Casa de la Vila

1/3

 

27 de juliol de 2001 (Edifici en obres)

   

16 d'octubre de 2002 (Edifici en obres)