Mesa de Formació

 

 

 

 

 

 

La Mesa de Formació de l'Ajuntament de Mollet del Vallès constituïda a l'empara de l'Acord de condicions de treball, i dels acords de formació contínua (administració-sindicats) la formen els tres Seccions Sindicals de: CCOO, UGT i SPPME. 

 

 

 

COMPOSICIÓ

REUNIONS DOCUMENTS PLA AGRUPAT SEGUIMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ

SINDICAT

Nom i cognoms

Observacions

 

CCOO

Xavier Ros Gómez

CCOO

Josep Villarrazo Galisteo Suplent

UGT

Eulàlia Bosch

UGT

Begoña Ballvé Suplent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS

DATA

ORDRE DEL DIA

ACTA

30 de setembre de 2010    
29 de gener de 2010  "Convocatòria"  
15 de gener de 2010    
any 2010
     
any 2009
     
11 de desembre de 2008    
06 de novembre de 2008    
22 d'abril de 2008    
18 d'abril de 2008    
15 de febrer de 2008    
any 2008
17 de desembre de 2007    
09 de novembre de 2007    
30 d'octubre de 2007    
17 de setembre de 2007    
any 2007
30 de novembre de 2006    
06 de juny de 2006    
04 d’abril de 2006 1. Aprovació i signatura d’actes pendents, 2. Valoració del Pla de formació 2005 i 3. Pla de formació 2006

ACTA

any 2006
09-23 de novembre de 2005

ACTA

19 de maig de 2005
03 de març de 2005
17 de febrer de 2005  

ACTA

any 2005
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS

DATA

CONTINGUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA AGRUPAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DATA

CONTINGUT

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMENT I ESTADÍSTIQUES DE FORMACIÓ

DATA

CONTINGUT