Negociació col·lectiva 2005

 

 

 

 

Antecedents
Composició de la mesa de funcionaris
Composició de la mesa de laborals
Composició de la mesa de l'Institut Municipal d'Educació i Fundació Joan Abelló
Documentació i fulls informatius
Reunions
Fotos signatura
   
Tornar a la pàgina menú de negociació col·lectiva
Tornar a la pàgina d'actualitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTS
En el corccoo del mes d'octubre de 2004, CCOO fa una reflexió vers la necessitat o no de denunciar l'Acord i el Conveni i iniciar un procés de negociació sense que la capacitat que atorga l'actual text hagi estat completament desenvolupada.
El dia 9 de novembre de 2004, el Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya (SPPME) denuncia l'actual Acord.
El dia 23 de novembre de 2004, el Secretariat de la Secció Sindical de CCOO organitza una jornada de treball on s'analitza la situació i decideix posar en marxa els mecanismes per fer front a la negociació col·lectiva
El dia 24 de novembre es fa una reunió amb UGT on se'ls hi proposa, entre d'altres qüestions, la denúncia conjunta de l'Acord de condicions i la elaboració d'una plataforma i estratègia conjunta.
25 de novembre de 2004, UGT declina elaborar una plataforma conjunta amb CCOO ja que consideren que la seva proposta ja ha estat explicitada en el butlletí la Veeu núm. 8 de febrer de 2004.
El dia 25 de novembre es fa al Centre Cultural La Marineta una assemblea de Secció Sindical de CCOO per aprovar, si s'escau, la plataforma de negociació  
El 29 de novembre UGT denuncia l'Acord de condicions vigent
El 30 de novembre CCOO denuncia l'Acord de condicions.
El 30 de novembre CCOO denuncia el Conveni Col·lectiu.
El 30 de novembre CCOO demana s'obri un procés de negociació col·lectiva a la resta d'instituts, empreses i organismes municipals que no tenen marc de relacions laborals.
El 22 de desembre CCOO convoca una assemblea general per explicar la relació dels fets i presentar la seva plataforma al conjunt de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, que mitjançant votació aproven.
El 14 de gener de 2005 CCOO convoca assemblea de Secció Sindical per validar, si s'escau, la proposta final que serà lliurada a la Mesa de negociació.
El 21de gener de 2005 es constitueixen les meses de negociació col·lectiva del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament iniciant formalment el procés negociador.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ DE LES MESES
Composició de la mesa de funcionaris
 

Per l'empresa: M Dolors Megias Jimenez, Jordi Táboas i José Manuel Fernández

  Per CCOO: Blanca Nacente i Enric Alonso (titulars) i Sandra González i Quintín Sánchez (suplents)
  Per UGT: F Javier Almendrote i Jordi Jiménez (titulars) i Eulalia Bosch i Zoilo López (suplents)
  Pel SPPME: M Agustín Abel i Antonio Ramos (titulars) i Fernando Balastegui i Javier Reyes (suplents)
   
Composició de la mesa de laborals
  Per l'empresa: M Dolors Megias Jimenez, Jordi Táboas i José Manuel Fernández
  Per CCOO: José Villarrazo Galisteo (titular) i Enric Alonso i Pujol (suplent)
   
Composició de la mesa de l'Institut Municipal d'Educació i Fundació Joan Abelló
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ i FULLS INFORMATIUS
"el corccoo" núm. 160, del mes de desembre 2004: Plataforma de CCOO
Proposta d'Acord de CCOO lliurada en la constitució de la Mesa de funcionaris (21.01.05)
Fitxa núm. 1 d'informació
Fitxa núm. 2 d'informació
Fitxa núm. 3 d'informació
Fitxa núm. 4 d'informació
Fitxa núm. 5 d'informació
Fitxa núm. 6 d'informació
Fitxa núm. 7 d'informació
Fitxa núm. 8 d'informació
"el  corccoo" núm. 169 - Fitxa núm. 9 - Balanç final
"el  corccoo" núm. 170 - Presentació de la proposta d'Acord de condicions i Conveni col·lectiu a l'assemblea general de 26 d'octubre de 2005
"el  policcoo" núm. 170 - Presentació de la proposta d'Acord de condicions a l'assemblea sectorial de Policia Municipal  de 25 d'octubre de 2005
"el  corccoo" núm. 171 - Acord de condicions de treball per al personal funcionari 2005-2008
"el  corccoo" núm. 172 - Conveni Col·lectiu 2005-2008
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONS
Dimarts 23 de novembre de 2004 - Reunió de treball de CCOO + informació
Dimecres 24 de novembre de 2004 - Bilateral + informació
Dijous 25 de novembre de 2004 - Bilateral + informació
Dijous 25 de novembre de 2004 - Assemblea de Secció Sindical de CCOO + informació
Dimecres 22 de desembre de 2004 - Assemblea general convocada per CCOO + informació
Divendres 14 de gener de 2005 - Assemblea de Secció Sindical de CCOO + informació
Divendres 21 de gener de 2005 - Constitució de la Mesa de funcionaris + informació
Dimecres 2 de febrer de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 9 de febrer de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 23 de febrer de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 2 de març de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 9 de març de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 16 de març de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 30 de març de 2005 - Bilateral + informació
Dimecres 6 d'abril de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 13 d'abril de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 20 d'abril de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 27 d'abril de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 4 de maig de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 11 de maig de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimecres 18 de maig de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dijous 2 de juny de 2005 - Bilateral + informació
Dimecres 8 de juny de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dimarts 21 de juny de 2005 - Bilateral + informació
Dimecres 22 de juny de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dijous 30 de juny de 2005 - Bilateral + informació
Dilluns 4 de juliol de 2005 - Bilateral + informació
Dijous 14 de juliol de 2005 - Assemblea sectorial de personal adscrit a centres cívics, culturals, biblioteca i sala de lectura de l'Era, convocada per CCOO + informació
Dijous 15 de setembre de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dilluns 19 de setembre de 2005 - Bilateral + informació
Dimarts 20 de setembre de 2005 - Bilateral + informació
Dimarts 27 de setembre de 2005 - Bilateral + informació
Dimecres 28 de setembre de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Dilluns 17 de setembre de 2005 - Bilateral + informació
Dimarts 18 de setembre de 2005 - Mesa de negociació col·lectiva + informació
Divendres 21 d'octubre de 2005 - Assemblea de Secció Sindical de CCOO + informació
Dimarts 25 d'octubre de 2005 - Assemblea sectorial de Policia Municipal, convocada per CCOO + informació
Dimarts 25 d'octubre de 2005 - Assemblea sectorial de personal adscrit a centres cívics, culturals, biblioteca i sala de lectura de l'Era, convocada per CCOO + informació
Dimecres 26 d'octubre de 2005 - Assemblea general convocada per CCOO + informació
Dijous 27 d'octubre de 2005 - Signatura de l'Acord de condicions i del Conveni Col·lectiu + informació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS SIGNATURA
       

Sala de Govern, dijous 27 d'octubre de 2005