Portades del butlletŪ "avanÁ" i "corccoo"

 

febrer 1987 febrer 1987 febrer 1987 abril 1987 octubre 1987 novembre 1987
no recuperat
desembre 1987 gener 1988 abril 1988 maig 1988 juny 1988 setembre 1988
marÁ 1990 novembre 1990 gener 1991 abril 1991 juliol 1991 desembre 1991
marÁ 1992 juny 1992 setembre 1992 novembre 1992 febrer 1993 marÁ 1993

juny 1993 setembre 1993 octubre 1993 desembre 1993 febrer 1994 marÁ 1994
octubre 1994 novembre 1994 febrer 1995 marÁ 1995 abril 1995 novembre 1995
 
gener 1996 febrer 1996 febrer 1996 febrer 1996 marÁ 1996 marÁ 1996
marÁ 1996 marÁ 1996 abril 1996 abril 1996 maig 1996 maig 1996
juny 1996 juliol 1996 setembre 1996 setembre 1996 octubre 1996 novembre 1996
no recuperat
desembre 1996 desembre 1996 gener 1997 febrer 1997 marÁ 1997 marÁ 1997
marÁ 1997 abril 1997 maig, juny 1997 juliol 1997 juliol 1997 setembre 1997
octubre 1997 novemb.,  desemb. 1997 gener 1998 febrer 1998 marÁ, abril 1998 maig 1998
maig 1998 juny 1998 juliol, agost 1998 setemb., octub. 1998 novembre 1998 desembre 1998
gen., febrer., marÁ 1999 juny, juliol 1999 jul, agost, setemb. 1999 desembre 1999 juliol 2000 abril 2001
juny, juliol, agost 2001 setembre 2001 octubre 2001 octubre 2001 novembre 2001 desembre 2001
gener 2002 febrer 2002 marÁ 2002 marÁ 2002 abril 2002 maig 2002
juny 2002 juliol, agost 2002 setembre 2002 octubre, novembre 2002 novembre 2002 desembre 2002
gener 2003 gener 2003 febrer 2003 febrer 2003 marÁ 2003 marÁ 2003
marÁ 2003 abril 2003 abril, maig 2003 abril 2003 juny 2003 juliol, agost 2003
setembre 2003 octubre 2003 novembre 2003 novembre 2003 desembre 2003 gener 2004
febrer 2004 marÁ 2004 abril 2004 abril 2004 maig 2004 jun, juliol, agost 2004
setembre 2004 setembre 2004 octubre 2004 octubre 2004 octubre 2004 novembre 2004
novembre 2004 desembre 2004 desembre 2004 gener 2005 gener 2005 febrer 2005
febrer 2005 marÁ 2005 marÁ 2005 abril 2005 abril 2005 maig, juny 2005
juliol, agost 2005 setembre 2005 setembre 2005 octubre, novembre 2005 octubre 2005 octubre 2005
novembre 2005 novembre 2005 desembre 2005 gener 2006 febrer 2006 febrer 2006
marÁ, abril 2006 maig, juny 2006 juliol, agost 2006 setembre, octubre 2006 novembre 2006 novembre 2006
no recuperat
desembre 2006 gener 2007 febrer 2007 febrer 2007 llibre 20 anys amb tu marÁ 2007
marÁ 2007 abril 2007 maig - octubre 2007 novembre - desembre 2007 gener 2008 febrer 2008
febrer 2008 (doble portada) marÁ i abril 2008 maig 2008 juny  2008 juliol i agost  2008
setembre  2008 octubre  2008 novembre  2008 novembre  2008 desembre  2008 gener  2009

gener  2009 gener  2009 febrer  2009 marÁ - abril  2009 maig - juny  2009 desembre  2009
gener  2010 febrer - marÁ  2010 abril  2010 maig  2010 juny  2010 juliol i agost  2010
setembre  2010 octubre  2010 octubre  2010 novembre  2010 desembre  2010 gener 2011
   
febrer 2011 marÁ-juliol 2011 agost-novembre 2011 marÁ 2012 maig 2012 juliol 2012
 
setembre 2012 novembre 2012 marÁ 2013 maig 2013