Revisió de l'organigrama, la relació de llos de treball i la seva valoració

 ENTRA AL FÒRUM

 

any 2009

   

Acord de Ple de l'Ajuntament de 28 de setembre de 2009, referent a l'aprovació definitiva de la RLLT "Document"

Acord de Ple de l'Ajuntament de 28 de setembre de 2009, referent a les al·legacions presentades a la RLLT "Document"

CCOO formula al·legacions a l'aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball. "Document"

ORGANIGRAMA

LLEGENDA DE CODIS

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

FITXES DE FUNCIONS

Volum 01 (de la fitxa 001 a la 025)

Volum 02 (de la fitxa 026 a la 050)

Volum 03 (de la fitxa 051 a la 075)

Volum 04 (de la fitxa 076 a la 100)

Volum 05 (de la fitxa 101 a la 125)

Volum 06 (de la fitxa 126 a la 150)

Volum 07 (de la fitxa 151 a la 175)

Volum 08 (de la fitxa 176 a la 200)

Volum 09 (de la fitxa 201 a la 225)

Volum 10 (de la fitxa 226 a la 250)

Volum 11 (de la fitxa 251 a la 275)

Volum 12 (de la fitxa 276 a la 300)

Volum 13 (de la fitxa 301 a la 325)

Volum 14 (de la fitxa 326 a la 350)

Volum 15 (de la fitxa 351 a la 362)

NOTA: Per trobar la vostra fitxa, haureu d'anar primer a la RLLT i cercar el número del vostre Codi del lloc de treball i, posteriorment, cercar la fitxa al volum corresponent.

Publicació al DOGC de data 28 i 29 de juliol respectivament de l'aprovació inicial de la Relació de llocs de treball i documentació complementària.

Publicació al BOP de data 28 de juliol de l'aprovació inicial de la Relació de llocs de treball i documentació complementària.

Estudi de retribucions del personal dels ajuntaments de la província de Barcelona - Edició 2008 - Municipis de 50.000 a 100.000 habitants. "Document"

Dilluns dia 20 de juliol de 2009, aprovació inicial, pel Ple de l'Ajuntament,  de la modificació de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament i de la Plantilla de personal, a les 19 hores.

Dimecres dia 15 de juliol de 2009, assemblea de la Secció Sindical de CCOO. "Convocatòria"

Decret d'Alcaldia de 14 de juliol de 2009, d'aprovació de l'Organigrama municipal i de les pautes bàsiques d'organització que han d'acompanyar i orientar  l'organigrama. "Document"

Dimarts dia 14 de juliol de 2009, Reunió de Mesa general de negociació a les 17 hores a la sala de reunions de la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major, 1. "Acta dels dies 29 de juny i 14 de juliol + document final"

Dimecres dia 1 de juliol de 2009, assemblea de la Secció Sindical de CCOO. "Convocatòria"

Dimarts dia 30 de juny Referèndum de 8 a 20 hores. TENS LES COSES CLARES, NO ET DEIXIS ENGANYAR!

Assemblea general de treballadors i treballadores de l'Ajuntament el dilluns 29 de juny a les 12 hores a les sales de formació 1 i 2 de la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major, 1. "Convocatòria"

DOCUMENTACIÓ DE LA PROPOSTA FETA A LA MESA PER L'EMPRESA.

Dilluns 29 de juny de 2009, Reunió de Mesa general de negociació per la valoració de llocs de treball a les 10.30 hores a la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major, 1.

Assemblea general de treballadors i treballadores de l'Ajuntament el divendres 26 de juny a les 12 hores a les sales de formació 1 i 2 de la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major, 1. "Convocatòria" - "Presentació"

Assemblea de Secció Sindical el dimarts 23 de juny a les 12 hores a les sales de formació 1 i 2 de la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major, 1.

Dilluns 22 de juny de 2009, Reunió de Mesa general de negociació per la valoració de llocs de treball a les 10.30 hores a la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major, 1. "Documentació lliurada per l'empresa"

Dimecres 17 de juny de 2009, Reunió de Mesa general de negociació per la valoració de llocs de treball a les 10.30 hores a la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major, 1. AJORNADA

Correu electrònic de CCOO a tot el personal, informant de la situació actual de la negociació de la revisió global de la Relació de Llocs de Treball i la seva valoració. "Correu"

Dimecres 10 de juny de 2009, Reunió de Mesa general de negociació per la valoració de llocs de treball a les 10.30 hores a la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major, 1. AJORNADA

Assemblea general al col·lectiu de brigades d'oficis, dijous 4 de juny a les 12 hores als locals del carrer Francesc Ferrer i Guardia. "Convocatòria". - "Presentació"

Assemblea general al col·lectiu d'administració general i personal tècnic el dimecres 3 de juny a les 13 hores a les sales de formació 1 i 2 de la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major, 1. "Convocatòria". - "Presentació"

Proposta organitzativa i de valoració de llocs de treball feta per l'empresa a la Mesa de negociació de 28 de maig de 2009. "Document"

Dijous 28 de maig de 2009.- Reunió de la Mesa de Negociació. "Convocatòria".  + Informació.

Butlletí "el corccoo" explicatiu i d'anàlisi de la proposta oberta, feta des de CCOO, de valoració de llocs de treball. "corccoo 207" 

Divendres dia 24 d'abril de 2009.- Assemblea general de treballadors i treballadores de l'Ajuntament per debatre la proposta de document d'anàlisi i valoració de llocs de treball de CCOO. "convocatòria" - "presentació"

Document lliurat per CCOO a la Corporació de proposta de valoració dels llocs de treball. "document"

Dimarts dia 21 d'abril de 2009.- Assemblea d'afiliats i afiliades de CCOO per debatre la proposta de document d'anàlisi i valoració de llocs de treball de CCOO. "convocatòria" - "presentació"

Document lliurat per la UGT a la Mesa de negociació de proposta de proposta retributiva. "document"

Mesa de Negociació del 20 d'abril de 2009. + Informació.

Divendres dia 17 d'abril de 2009.- Reunió de Comissió Executiva de la Secció Sindical per debatre i aprovar la proposta de document d'anàlisi i valoració de llocs de treball de CCOO. + Informació.

Convocatòria de la propera reunió. Dilluns dia 20 d'abril de 2009

Correu lliurat per CCOO al conjunt de treballadors i treballadores d'informació de la Mesa feta el 30 de març de 2009.

Comunicat intern del Regidor delegat, a tot el personal de l'Ajuntament.

Document lliurat per la Diputació a la Mesa de 30 de març de 2009

Mesa de Negociació del 30 de març de 2009. + Informació.

DOCUMENTACIÓ DE TREBALL

- Taula de llocs tipus

- Estudi salarial de policies locals

- Estudi salarial comparatiu entre diferents ajuntaments relatiu a brigades d'oficis i policies locals.

- Taula de puntuació actual dels factors i subfactors del Complement Específic

Document de compromís de la Corporació, respecte al lliurament de la proposta de valoració a principis del mes de març de 2009
   

any 2008

 

ATENCIÓ! La Diputació de Barcelona amb data de 28.11.08 ha demanat a aquesta Secció Sindical que es tregui de la pàgina web el Manual de Valoració perquè encara no ha esdevingut un document definitiu. 

Nou manual de valoració de llocs de treball de la Diputació de Barcelona

Aquest manual es propietat de la Diputació. El podeu consultar però no es pot imprimir, per la qual cosa s'haurà de consultar en pantalla. Qui vulgui consultar-ho en paper pot passar per la sala sindical de CCOO a la 5a planta.

Instància d'aportacions a les fitxes de funcions feta per CCOO el 19 de nombre de 2008

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 2009 (Punt de Ple de l'Ajuntament)

Dilluns dia 27 d'octubre de 2008
 

Fitxes de funcions lliurades per l'empresa a la Diputació per a la seva valoració i a la part social per al seu coneixement

 

GABINET D'ALCALDIA

RELACIONS CIUTADANES

I PARTICIPACIÓ

ESTUDIS I PATRIMONI DOCUMENTAL

SECRETATIA

 

SERVEIS ECONÒMICS

PLANIFICACIÓ I PLA ESTRATÈGIC

OBRES, SERVEIS I TRANSPORTS

SEGURETAT CIUTADANA

I CONVIVÈNCIA

 

SERVEIS PERSONALS

GESTIÓ, DISCIPLINA URBANÍSTICA

 I HABITATGE

QUALITAT, INFORMACIÓ I

ATENCIÓ CIUTADANA

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PERSONES I RECURSOS

 

SERVEIS JURÍDICS CENTRALS

ORGANIGRAMA

NOTA ACLARATORIA

CONDICIONS DE TREBALL

ESCRIT DE RECLAMACIÓ A LA CORPORACIÓ

   

Full informatiu de CCOO al conjunt dels treballadors/res de 27 d'octubre de 2008.

Assemblea general de treballadors i treballadores de 24 d'octubre de 2008. + Informació.

Mesa de Negociació del 22 d'octubre de 2008. + Informació.

Mesa de Negociació del 15 d'octubre de 2008. AJORNADA

Mesa de Negociació del 10 d'octubre de 2008.

Mesa de Negociació del 06 d'octubre de 2008. AJORNADA

Mesa de Negociació del 22 de setembre de 2008.
 

Primer refós de les fitxes de funcions dels serveis, que l’empresa va lliurar a la Mesa de negociació després del període de vacances.

Hi manca el servei de Servei de Jurídics Centrals, que no es va lliurar.

 

GABINET D'ALCALDIA

RELACIONS CIUTADANES

I PARTICIPACIÓ

ESTUDIS I PATRIMONI DOCUMENTAL

SECRETATIA

 

SERVEIS ECONÒMICS

PLANIFICACIÓ I PLA ESTRATÈGIC

OBRES, SERVEIS I TRANSPORTS

SEGURETAT CIUTADANA

I CONVIVÈNCIA

 

SERVEIS PERSONALS

GESTIÓ, DISCIPLINA URBANÍSTICA

 I HABITATGE

QUALITAT, INFORMACIÓ I

ATENCIÓ CIUTADANA

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PERSONES I RECURSOS

 

SERVEIS JURÍDICS CENTRALS

ORGANIGRAMA

   
 

 

Són un primer esborrany - poden contenir errors i inconcrecions – i, evidentment, no constitueixen cap acord ni cap definició final per part de l’empresa ni tampoc de la part social, atès que cal revisar-les i discutir-les en el marc de la mesa convocada per als propers dies 6 i 10 d’octubre.

No obstant, i seguint el nostre compromís de participació, implicació i consulta real, volem que tingueu la possibilitat, com no pot ser d’una altre manera, de dir la vostra, atès que les properes reunions seran decisives per establir una proposta de fitxes de funcions que seran lliurades a la Diputació per a la seva valoració econòmica.

Val a dir que la proposta que ara teniu a les mans, es situa en concordança amb l’organigrama aprovat unilateralment pel Ple de l’Ajuntament i dista molt d’allò que CCOO entenem per “coherència organitzativa”.

És per això que us demanem la vostra opinió sobre la vostra fitxa i sobre el conjunt, si així ho desitgeu, i ho podeu fer per correu electrònic, trucant a l’extensió 9653 o passant per la sala sindical de la 5a planta de l’edifici administratiu de Pl. Major, de 11 a 15 hores.

   

Mesa de Negociació del 22 de juliol de 2008. + Informació.

Mesa de Negociació del 17 de juliol de 2008. + Informació.
Assemblea general, el 17 de juliol de 2008. + Informació - Presentació.
Assemblea d'afiliats i afiliades, el 15 de juliol de 2008. + Informació - Presentació.
Mesa de Negociació del 8 de juliol de 2008, de punts de Ple de l'Ajuntament. + Informació.
Mesa de Negociació del 3 de juliol de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 26 de juny de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 25 de juny de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 18 de juny de 2008. Suspesa.
Mesa de Negociació del 16 de juny de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 12 de juny de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 4 de juny de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 22 de maig de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 14 de maig de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 7 de maig de 2008. + Informació.
Assemblea sectorial de conserges d'escola, el 29 d'abril de 2008. + Informació.
 
Mesa de Negociació del 12 de març de 2008. + Informació.
 
Mesa de Negociació del 11 de març de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 06 de març de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 03 de març de 2008. + Informació.
Comunicat núm. 2 de CCOO de 29 de febrer de 2008. + Informació.
Mesa de Negociació del 25 de febrer de 2008. + Informació.
Document de la UGT lliurat el 22.02.08. + Informació.
Document de la Corporació lliurat el 22.02.08. + Informació.
Mesa de Negociació del 22 de febrer de 2008. + Informació.
Document de CCOO d’anàlisi i proposta per al debat, lliurat a la Corporació el 19.02.08. + Informació.
Assemblea sectorial d’economia i promoció econòmica. (12.02.08) + Informació.
Assemblea sectorial d’organització i recursos humans i Informació i atenció ciutadana. (11.02.08) + Informació.
Assemblea sectorial d’obres, serveis i transports. (08.02.08) + Informació.
Assemblea sectorial de serveis personals. (07.02.08) + Informació.
Assemblea sectorial d’alcaldia, relacions ciutadanes, Secretaria i Serveis jurídics centrals. (06.02.08) + Informació.
Assemblea sectorial de seguretat ciutadana i convivència. (05.02.08) + Informació.
Assemblea sectorial de gestió i disciplina urbanística i habitatge. (04.02.08) + Informació.
Convocatòria d’assemblees sectorials. Del 4 al 12 de febrer. + Informació.
Assemblea de Secció Sindical de CCOO. El 25 de gener de 2008. + Informació.
Reunió sindical CCOO i UGT (24.01.08)
Reunió sindical CCOO, UGT i SPPME (18.01.08)
Comunicat núm. 1 de CCOO de 11 de gener de 2008. + Informació.
Document inicial fet per CCOO, d’anàlisi del 1er Document lliurat, l'11 de gener, per la Diputació de Barcelona sobre l’estudi organitzatiu i propostes de millora adreçades a l’Equip de govern. + Informació.
Organigrames i fitxes de funcions de l’Ajuntament de Mollet (desembre 2007). Si "cliqueu" sobre el número vermell del lloc de treball existent a l'organigrama, anireu directament a la fitxa de funcions d'aquell lloc. + Informació.
1er Document lliurat, l'11 de gener, per la Diputació de Barcelona sobre l’estudi organitzatiu i propostes de millora adreçades a l’Equip de govern.
Dimarts 11 de gener - Reunió de la Mesa de negociació "del Catàleg" + Informació.
   

any 2007

 

Document - Signatura de l'acord previ (Corporació - CCOO i UGT) a la negociació "del Catàleg" per la recuperació del poder adquisitiu. + Informació.
Document - Recomanacions per complimentar el "Qüestionari". + Informació.
Organigrames i fitxes de funcions de l'Ajuntament de Mollet (06.02.06). Si "cliqueu" sobre el número vermell del lloc de treball existent a l'organigrama, anireu directament a la fitxa de funcions d'aquell lloc. + Informació.
Manual tècnic pe a la valoració de llocs de treball. + Informació.
Dijous 26 d'abril, CCOO convoca assemblea sectorial del col·lectiu d'ordenances d'escola, a la sala de formació 3 de la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major. + informació.
Divendres 20 d'abril, CCOO convoca assemblea sectorial del col·lectiu d'administració i resta de col·lectius no convocats, a la sala de formació 1 i 2 de la 5a planta de l'edifici administratiu de Pl. Major. + informació.
Dijous 19 d'abril, CCOO convoca assemblea sectorial del col·lectiu de centres cívics, culturals i biblioteca al Centre Cultural l'ERA. + informació.
Dijous 19 d'abril, CCOO convoca assemblea sectorial del col·lectiu de les brigades d'oficis als locals municipals del carrer Francesc Ferrer i Guardia. + informació.

Dijous 29 de març de 2007 L'empresa comença a repartir al conjunt de treballadors i treballadores el qüestionari d'anàlisi i descripció de llocs de treball. + informació.
   

any 2006

Divendres 15 de desembre de 2006 Reunió de la Comissió de Seguiment "del Catàleg" a les 12.30 hores a la sala de reunions de la 5a planta de l'edifici administratiu + informació.

Dilluns 27 de novembre de 2006 Reunió de constitució de la Comissió de Seguiment "del Catàleg" a les 9.30 hores a la sala de reunions de la 5a planta de l'edifici administratiu - Acta.

CCOO, UGT i SPPME demanen es convoqui amb caràcter d'urgent la Mesa de negociació - correu

Reunió amb la Diputació de Barcelona i l'empresa D'ALEPH (11 d'octubre de 2006) - document lliurat.

Constitució de la Mesa de Negociació del Catàleg  (30 de març de 2006)

Dossier de preparació per a la negociació del Catàleg - dossier.

 

 

any 2002

Acord assolit el 18 de febrer de 2002 - acta

 Fites pendents d'assolir

 "CORCCOO"  especial - maig de 2002

 

any 2000

Acord de pre-catàleg

 Informe de situació elaborat per la Corporació

 Proposta de la Corporació per la Policia Municipal

 Proposta de CCOO a la Mesa de Negociació